הודעות ללקוחות

15/07/2020

לקוחות יקרים,

מענק לעידוד תעסוקה בעקבות משבר הקורונה – פעימה רביעית.

   היום נפתחה האופציה להגשת בקשות לקבלת מענק לעידוד התעסוקה. את הבקשות ניתן להגיש עד 60 יום מתום החודש לגביו מבוקש המענק, כלומר הגשה כל חודש בנפרד בהתאם לחודש העבודה שאותו עובד מזכה עבד.

 

שימו לב שהן המעסיק והן העובד שלגביו נדרש המענק נדרשים למלא ולהצהיר נתונים באתר של לשכת התעסוקה

בעת הגשת הבקשות לקבלת המענק המעסיקים – דרשו למלא את פרטי העובדים המזכים באמצעות טופס מקוון או באמצעות טופס אקסל ייעודי של לשכת שירות התעסוקה.

להלן מספר דגשים חשובים למילוי הטופס המקוון או קובץ האקסל – מתוך הנחיות לשכת שירות התעסוקה:

             סדר העובדים בקובץ האקסל יכול להיות משמעותי: הזכאות שלכם למענק תבחן על בסיס הגידול הרלוונטי במצבת העובדים שלכם והסדר שבו תזינו את פרטי העובדים. לדוגמה, אם הגידול הרלוונטי (במסלול שבחרתם) הוא גידול של שמונה עובדים, רק שמונת העובדים הראשונים שתדווחו עליהם יילקחו בחשבון בבדיקת זכאותכם.

             השם הפרטי של העובד ושם משפחתו של העובד צריכים להיות נאמנים לשם העובד המופיע במרשם האוכלוסין.

             מספר תעודת הזהות של העובד צריך להיות מספר בן 9 ספרות, כולל  ספרת ביקורת. אין להזין לוכסן או מכף.

             תאריך החזרה או הקליטה של העובד צריך להיות מוזן בפורמט של dd/mm/yyyy.

              עבור מספר שעות העבודה שהעובד עבד בחודש בגינו מתבקש המענק יש להזין מספר חיובי.

             מספר הטלפון של העובד צריך להיות מספר בן 10 ספרות. יש להזין ספרות בלבד.

             בעמודה "סוג העיסוק של העובד" ניתן לבחור עיסוק מתוך רשימה נפתחת.

בתוך 21 יום יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד וכן יבוצע התשלום על ידי רשות המסים או באמצעות משרד אחר שיקבע שר האוצר, לכן חשוב שפרטי החשבון הבנק בתיק הניכויים שברשות המסים יהיו מעודכנים. 

02/06/2020

לקוחות יקרים,

במטרה לתמרץ מעסיקים במשק להחזרת עובדים לעבודה מהר ככל האפשר הפיץ משרד האוצר תזכיר חוק הכולל מתן מענק לעידוד התעסוקה. על פי המתווה יינתן מענק לכל עסק בגין כל עובד שיוחזר החל מה-01/06/20 בסכום של 7,500 ₪. בגין עובדים שהוחזרו לתעסוקה החל מה-01/05/20 – יקבל העסק מענק בסכום של 3,500 ₪.

פרטי המענק לעידוד התעסוקה כוללים:

              מענק בסכום כולל של 7,500 שקל שיינתן לעסק בעבור כל עובד שיוחזר לעבודה החל מה-1 ביוני.

              מענק בסכום כולל של 3,500 שקל שיינתן לעסק שהחזיר עובדים לעבודה החל מה-1 במאי.

              המענק יינתן בארבע פעימות שוות בכל חודש בגין כל עובד זכאי, החל מהעובד הראשון שנקלט החל מהתאריך שנקבע.

              המענק ישולם החל מחודש יולי בגין משכורת חודשים מאי ויוני. לאחר מכן ישולם המענק בגין כל חודש מיד לאחר תשלום המשכורת לעובד ולאחר דיווח לשירות התעסוקה על ידי העובד והמעביד כפי שיפורט להלן (משמע- המענק בעבור חודש יולי ישולם בחודש אוגוסט וכך הלאה).

             סך השכר החודשי שממנו יינתן המענק עבור עובד, והוא יעמוד על 3,300 שקל בלבד. בכך, יינתן מענה גם לעובדים במשרות חלקיות, במשמרות ולסטודנטים, לצד תמרוץ מעסיקים להעסקה בהיקף של מעל 50% משרה לפחות.

              קבלת המענק תעשה על ידי רישום של המעסיק ושל העובד בשירות התעסוקה באמצעות טופס אלקטרוני, עבור כל חודש. המענק ישולם לאחר מכן על ידי רשות המסים, ישירות לחשבון הבנק של העסק, החל מחודש יולי (בעבור משכורות מאי ויוני).

              לא תחול כל מגבלה על היקף החזרת העובדים ועל הסכום שהעסק יקבל. ככל שיקלטו יותר עובדים לעבודה, כך יגדל הסכום.

13/05/2020

לקוחות יקרים,

עדכון מועד הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות

המערכת של רשות המיסים להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה עד לסכום של 10,500 ₪, ע"י שכירים בעלי שליטה, תיפתח ב-21.05.2020 בשעות הערב  (במקום ב-18.05.2020)

החברות עצמן יכולות, החל מאתמול, להגיש בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות – הפעימה השלישית, עד לסכום של 400,000 ₪.

11/05/2020

לקוחות יקרים,                              

כמה עדכונים קצרים במיסים – (בעקבות משבר הקורונה):

נכון להיום, הדיווחים העדכניים למוסדות בחודש מאי 2020:

 

 • מע"מ למי שמדווח דו-חודשי – עבור החודשים: ינואר-פברואר, וגם מרץ-אפריל – עד 18/05/2020.
 • מע"מ למי שמדווח חודשי לא מקוון עבור חודש אפריל – עד 18/05/2020.
 • מע"מ למי שמדווח מקוון עבור חודש אפריל – עד 25/05/2020.
 • ביטוח לאומי עצמאים – עבור החודשים מרץ-אפריל, וכן ביטוח לאומי ניכויים – עד 15/05/2020.
 • מקדמות מס הכנסה ומס הכנסה ניכויים (עבור אפריל, או מי שמדווח דו-חודשי עבור מרץ-אפריל) – עד 18/05/2020.

 

לגבי מענקים לעסקים:

 

 • מענק סיוע לעצמאים "פעימה ראשונה" – ניתן להגיש באזור האישי (עד 10/06/2020).
 • מענק סיוע לעצמאים "פעימה שניה" – ניתן להגיש באזור האישי (עד 12/07/2020).
 • מענק "תוספת לעסק קטן" (עצמאים) – מכונה "פעימה שלישית" באזור האישי – ניתן להגיש (עד 12/07/2020).
 • מענק "סיוע לשכיר בעל שליטה" – עדיין לא ניתן להגיש. לפי הפרסומים ייפתח להגשה ב- 18/05/2020.
 • מענק "השתתפות בהוצאות קבועות" – ניתן להגיש בקשה ביום 12/05/2020. (הנחיות לציבור מטעם רשות המיסים לצורך קבלת המענק אנא לחצו על כפתור לחץ כאן)
 • מענק "פעימה רביעית" – לעסקים גדולים (מעל 20 מיליון מחזור), כנראה תלוי בהחזרת עובדים מחל"ת.טרם עדכנו קריטריונים בנושא זה (ניתנה הבטחה כללית של ראש הממשלה להקצות לזה 6 מיליארד ש"ח).  

המוסד לביטוח לאומי דחה את מועד הדיווח והתשלום למעסיקים עבור עובדים בחל"ת, מתאריך 15/05/2020 ל-15/07/2020.ברקע הדברים ישנה הצעת חוק להעניק פטור מהתשלום הנ"ל. 

07/05/2020

לקוחות יקרים,

עדכון בנוגע לתשלום המעסיק בעבור עובד שהוצא לחל"ת כפוי בכל חודש אפריל:

 • בהתאם לתקנה 6 לתקנות של המוסד לביטוח הלאומי, עובד הנמצא בהסכמת המעסיק בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי ואינו עובד אצל המעסיק. המעסיק חייב לשלם דמי הביטוח של עובד שנמצא בחל"ת – בסך 348 ₪. בתקופה שלא תעלה על שני חודשים ללא תלות בסוג המשרה וכן זכאי המעסיק לגבות את דמי הביטוח חזרה מהעובד.
 • ביום 15.5.20 חל מועד הדיווח והתשלום עבור עובדים אלו שמדווחים בנפרד מהעובדים הרגילים על גבי טופס 613 ולא טופס 102.

 

לאור האמור לעיל, נמסר  מהמוסד לביטוח לאומי שעובדים שהיו בחל"ת במשך כל חודש אפריל – מומלץ להמתין עם הדיווח והתשלום.

05/05/2020

לקוחות יקרים,

בהמשך להודעה מיום 28 באפריל 2020, היום בשעות הערב צפויה להיפתח מערכת רשות המיסים לשידור הבקשה לקבלת המענקים פעימה  שנייה לציבור העצמאיים וכן מענק פעימה שלישית לציבור העצמאיים שמחזור עסקיהם עד 300,000 ש"ח.

כפי שנמסר על ידי הרשות המערכת לשידור הבקשה לקבלת מענקים פעימה שלישית לציבור העצמאיים שמחזור עסקיהם מעל  300,000 ש"ח צפויה להיפתח ב-12 למאי 2020.

המערכת לקבלת המענקים פעימה שנייה לציבור בעלי השליטה צפויה להיפתח ב-18 למאי 2020. בכפוף לכך שיתקבלו עד למועד זה כל הנתונים מביטוח לאומי.

למי שטרם נרשם יש להירשם באתר רשות המיסים באזור האישי טרם הגשת התביעה. ניתן גם לעדכן את פרטי חשבון הבנק באזור האישי.

28/04/2020

לקוחות יקרים,

 1. הממשלה אישרה מענק סיוע לעסקים שיגיע עד ל- 400,000 ש"ח לעסק ויחושב על בסיס הירידה במחזור העסקי בתקופה מרץ – אפריל 2020 לעומת המחזור בתקופה מרץ – אפריל 2019.
  את הבקשות ניתן יהיה להגיש באופן מקוון החל מיום 12 במאי, 2020.
  הסבר מפורט מצורף למכתבנו.
 2. הממשלה אישרה את תוכנית הסיוע לעצמאים ולבעלי שליטה. בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25% לפחות בחודשים מרץ – אפריל. המענק, שייכנס ישירות לחשבון הבנק יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת חודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 ש"ח. המענק ניתן לעצמאים ובעלי שליטה בעלי הכנסה שנתית של עד מיליון ש"ח, לבעלי שליטה ההכנסה השנתית כוללת גם את חלקם היחסי בקבלת זכויות לרווחים מהכנסה החייבת של חברת המעטים בה הם בעלי שליטה.
  ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המיסים החל מיום 3 במאי, 2020.
  הסבר מפורט מצורף למכתבנו.